COMA

2008.11.26 Klub Parlament
Można mówić, że nie rozumie się ich tekstów, które o niczym nie mówią. Można.
Można mówić, że to już wszystko było i nic odkrywczego to to nie jest. Można.
Można…
ale można też po raz n-ty iść na ich koncert i razem z resztą tłumu dać się ponieść emocjom, muzyce… Można.


>>>KLIKAJCIE TUTAJ<<<


Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word